VendettaKomponenten:

  • TBS Vendetta
  • Graupner GR16
  • Runcam 2
  • HQ 5x4x3

Verwendeter LiPo: 4 x 1400 4S 465C Multistar / 6 x Graphene 1300 4S 65C